Velkommen!

Foreningen Diakonia er sat i verden for at skabe bedre betingelser for nytænkning, udvikling og udbredelse af diakonalt arbejde i Danmark.

 Vores primære formål er:

At agere interesseorganisation for diakonalt arbejde, diakonale medarbejdere og diakonale værdier indenfor professionelt omsorgsarbejde

At samle alle diakonale aktører og projekter i én samlet overbliksliste

At skabe en intuitiv og praksisorienteret vidensbank, hvor redskaber, projekter og perspektiver, som er relevante for diakonalt arbejde samles

At skabe en bedre grobund for netværk og samarbejde for alle diakonale aktører – det være sig enkeltpersoner, virksomheder, kirker, organisationer eller foreninger

Bliv en del af fællesskabet!

Foreningen er stiftet for alle, som ønsker at støtte op om foreningens formål og visioner. Derfor kan alle, der ønsker det, blive medlem.

Kontingent koster 100 kr./år, 75 kr./år for studerende og 1.000 kr./år for organisationer.

Foreningen Diakonia er en åben forening, for alle der har interesse i feltet omkring Diakoni eller som kan tilslutte de diakonale grundværdier.

Foreningen Diakonia knytter sig ikke til en bestemt kirkeretning og er ligeledes partipolitisk neutrale. Dette er for at skabe et neutralt fællesforum, blandt forskellige aktører og interessenter. Vi tror på at mangfoldighed er vigtig, for at kunne skabe bedst mulig grobund for diakoniens fremtid i Danmark.